KNIGA

Зошто „Емоционално секојдневие“
Критички осврт на „Емоционално секојдневие
Сликата од насловната страна
Синергија
Измени и дополненија:
Портфолио на рецензентите
Наводи и наводници
Биобиблиографија
Контакт и набавка

 

Белешката за авторот
Препорака
Посвета
Наместо предговор
Прикаската за Клошарот
Кармата и судбината
Хипотезата
Бордел
Човек, и кога ќе умре, не е на раат
Содржина
Автобиографија
Закон за здраво (емоционално) живеење
Животно недоразбирање
Среќата во себе

Белешка за авторот

Авторот на книгава, неможејќи да ги разбере жените, отишол на психијатар и психолог да провери да не е можеби нешто до него. Што се правел, што открил, до каде стигнал и како се чувствувал за цело време (што е најважно), ќе дознаете во оваа книга.
Патем, на авторот му биле потребни 20 години да сфати што е тоа психотерапија. Меѓу другото, тоа е метода што му потпомага на поединецот да ја открие радоста на животот.
Негова професија и занимање е авијацијата, а хоби му се психологијата и правото.