KNIGA

Зошто „Емоционално секојдневие“
Критички осврт на „Емоционално секојдневие
Сликата од насловната страна
Синергија
Измени и дополненија:
Портфолио на рецензентите
Наводи и наводници
Биобиблиографија
Контакт и набавка

 

Белешката за авторот
Препорака
Посвета
Наместо предговор
Прикаската за Клошарот
Кармата и судбината
Хипотезата
Бордел
Човек, и кога ќе умре, не е на раат
Содржина
Автобиографија
Закон за здраво (емоционално) живеење
Животно недоразбирање
Среќата во себе

Секој сака да има дете!
Прашањето е, зошто?
Кој му е мотивот, или која е причината, што решил да има, односно: „Зошто ли сака да има дете?“

 

Кармата и судбината
(појаснување на „Прикаската за Клошарот“)

Прв дел

Почетокот на животот на поединецот

Како се зацртува кармата? Како што започнува животот. А, како започнува животот? Животот започнува со одлуката на родителот, зошто сака да има дете? Од кој мотив или со која идеја? Ова е многу несвесно. Со таа одлука, детето е предодредено така да живее и затоа да постои.

„Сакам да имам дете, за да имам ...“ (ова е клучниот момент, обидете се да го изговорите).

Може ли нешто да се смени? Може. Родителите може да ја сменат одлуката, а со тоа да го сменат и животот на детето. Може ли детето нешто само да смени? Може, но кога ќе порасне, доколку воопшто "порасне".
Детето треба да донесе сопствена одлука како ќе живее. Одлуката што ќе ја донесе треба да биде посилна од одлуката на неговите родители, бидејќи таа негова одлука треба да ја поништи одлуката на родителите. Тоа е многу чувствително, а може да биде и опасно. Додека носите одлука спротивна на вашите родители постои опасност "да ја загубите љубовта" од вашите родители, а и од другите. Од таа причина, "за да ја задржат љубовта" на своите родители, децата често остануваат да живеат онака како што сакаат нивните родители. Тука завршува живеењето и (за)почнува борбата за преживување.

 

(продолжува)