KNIGA

Зошто „Емоционално секојдневие“
Критички осврт на „Емоционално секојдневие
Сликата од насловната страна
Синергија
Измени и дополненија:
Портфолио на рецензентите
Наводи и наводници
Биобиблиографија
Контакт и набавка

 

Белешката за авторот
Препорака
Посвета
Наместо предговор
Прикаската за Клошарот
Кармата и судбината
Хипотезата
Бордел
Човек, и кога ќе умре, не е на раат
Содржина
Автобиографија
Закон за здраво (емоционално) живеење
Животно недоразбирање
Среќата во себе

 

Наслов: „Емоционално секојдневие“

Автор: Влатко Поповски - Владек

http://emocionalnosekojdnevie.info

e-mail: emocionalno.sekojdnevie@gmail.com

CIP 159.923(02.062)

ISBN 978-9989-57-523-5

COBISS.MK-ID 69755914

Лектор: Снежана Штрковска

Издавач: Влатко Поповски

Дизајн на кориците: Влатко Поповски и Смиле Цветановски. Сликата на насловната е од непознат автор.

Печат: Винсент Графика

Прво издание, јуни 2008

Тираж: 500 примерока

 

Рецензенти:

Биљана Копрова
Специјалист по медицинска психологија

Станислав Петковски – Сашо
Специјалист по медицинска психологија

Книгата може да се набави во повеќето книжарници во Скопје или кај авторот.