KNIGA

Зошто „Емоционално секојдневие“
Критички осврт на „Емоционално секојдневие
Сликата од насловната страна
Синергија
Измени и дополненија:
Портфолио на рецензентите
Наводи и наводници
Биобиблиографија
Контакт и набавка

 

Белешката за авторот
Препорака
Посвета
Наместо предговор
Прикаската за Клошарот
Кармата и судбината
Хипотезата
Бордел
Човек, и кога ќе умре, не е на раат
Содржина
Автобиографија
Закон за здраво (емоционално) живеење
Животно недоразбирање
Среќата во себе

Наместо предговор

Во моето истражување забележав дека:

„Родителите многу често не си ги љубат децата, туку ја љубат сликата што (си) ја замислиле за нив.“

Ова недоразбирање кај детето предизвикува немерливи душевни страдања. Во ваква ситуација, за да може организмот да опстане, и физички но пред се мислам на емоционален опстанок, неможејќи на друг начин да се справи, за да ја елиминира оваа неподнослива болка, мозокот ги исклучува емоциите па така детето повеќе не ја чувствува болката но не ја чувствува ни љубовта. Не се чувствува (ни) себе. Во овој момент се преобразува и започнува некој друг живот само што не е свесно за тоа. Речиси никој не е свесен за оваа појава и овој подмолен несвесен процес.


Авторот