KNIGA

Зошто „Емоционално секојдневие“
Критички осврт на „Емоционално секојдневие
Сликата од насловната страна
Синергија
Измени и дополненија:
Портфолио на рецензентите
Наводи и наводници
Биобиблиографија
Контакт и набавка

 

Белешката за авторот
Препорака
Посвета
Наместо предговор
Прикаската за Клошарот
Кармата и судбината
Хипотезата
Бордел
Човек, и кога ќе умре, не е на раат
Содржина
Автобиографија
Закон за здраво (емоционално) живеење
Животно недоразбирање
Среќата во себе

 

Кога поединецот би успеал да стапи во контакт со себе и внатре во него да си ги интегрира телото и душата ќе (по)стане тоа што во суштина е, човек (human). На сликата сум јас и мојот концепт за: „Среќата во себе.“ Друг начин не постои.

Влатко Поповски - Владек

 

Да не ми се случуваше мене, се во оваа книга ќе беше многу забавно, само што тогаш на моменти воопшто не ми беше смешно.

Силуетите ги симболизираат телото без душа во него и душата како дух надвор од телото.