KNIGA

Зошто „Емоционално секојдневие“
Критички осврт на „Емоционално секојдневие
Сликата од насловната страна
Синергија
Измени и дополненија:
Портфолио на рецензентите
Наводи и наводници
Биобиблиографија
Контакт и набавка

 

Белешката за авторот
Препорака
Посвета
Наместо предговор
Прикаската за Клошарот
Кармата и судбината
Хипотезата
Бордел
Човек, и кога ќе умре, не е на раат
Содржина
Автобиографија
Закон за здраво (емоционално) живеење
Животно недоразбирање
Среќата во себе

Синергија

Лекторот на книгава сакаше ова дело да изгледа книжевно. Не знам што му е. Учителките стално викаа: „Ајде сега со свој зборови.“ Емоции не можат да се прикажат со литературен говор и правописни правила. Експресијата на чувствата се искажуваат слободно само онака како што ти доаѓа однатре (поинаку и не може да биде). Без емоциите оваа книга би била сувопарна, неразбирлива и несфатена. Јас не сум ни психолог ни писател, ова се чувства, народни записи и спев. Творбава е создадена од луѓето во мојот круг и јас.

билјана

„Емоционално секојдневие“ меѓу другото е резултат и типичен пример на синергија на овие двајца на сликава. Влатко Поповски и Биљана Копрова во институтот „Советувалиште за хумана соработка“.

Синергија или синергетика е симултана акција на засебни индивидуи кои заедно работејќи кооперативно, севкупно постигнуваат поголем ефект отколку збирот на делата што би ги сработиле засебно.